| LRT LITUANICA

05:15 Panorama. (kart.)
05:50 SportasOrai(kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Teatralizuota misterija „Sūduvių pėdsakais"
10:10 Mokslo ekspresas
10:25 Mokslo sriuba
10:50 Beatos virtuvė
11:45 Kas ir kodėl ? TV žaidimas
12:15 Daiktų istorijos
13:05 LRT forumas
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
16:55 Gamtininko užrašai
17:25 Kalbos anatomija
17:50 Magijos mokslas
18:00 Kas ir kodėl ? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:00 (Ne)emigrantai
20:00 Panorama
20:35 SportasOrai
20:45 Istorijos perimetrai
21:40 Kęstutis Vaiginis Quartet
22:25 Stilius
23:20 Dviračio ŽiniosHumoro programa
23:45 Laba diena, Lietuva. (kart.)
01:55 Pradėk nuo savęs
02:20 7 Kauno dienos
02:45 Kas ir kodėl ? TV žaidimas
03:15 1 000 pasaulio stebuklų
04:05 Angelė Rupšienė
05:00 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k., kart.)
05:50 SportasOrai (su vertimu į gestų k., kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau