LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-20
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Sveikinimų koncertas
10:35 Nepamirštas Vilnius
10:45 Gimę džiaugtis
10:55 Stilius
11:45 Draugiška Lietuva
12:40 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
13:05 1 000 pasaulio stebuklų
14:00 Laba diena, Lietuva
16:15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
Tėvų lyga. Ved
17:05 (Ne)emigrantai
18:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
18:30 Svarbi valanda
19:30 LRT girdi
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Dviračio žinios
22:00 Daiktų istorijos
22:55 Širdyje lietuvis
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
00:00 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 1 000 pasaulio stebuklų
02:50 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
03:15 Šilti susitikimai
04:10 Toliau nuo miesto. Lietuvos miestų ir miestelių bei juose įsikūrusių žmonių istorijos.
04:35 Mokslo sriuba
05:00 Mūšio laukas
05:30 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)
Rytoj - 06-21
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Dainuoju Lietuvą
10:45 Šoka Lietuva
10:55 Prognozė
11:20 Toliau nuo miesto. Lietuvos miestų ir miestelių bei juose įsikūrusių žmonių istorijos.
11:45 LRT girdi
12:40 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
13:05 1 000 pasaulio stebuklų
14:00 Laba diena, Lietuva
16:15 Draugiška Lietuva
17:05 Daiktų istorijos
18:00 Kas ir kodėl? Intelektinė viktorina
18:30 Svarbi valanda
19:30 Šilti susitikimai
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:00 Auksinis protas
22:15 Kęstutis Vaiginis Quartet
23:05 Beatos virtuvė
00:00 Atspindžiai
00:30 Moterų gatvės
01:25 Beatos virtuvė
02:15 Gyvenk kaip galima švariau
02:45 Stilius
03:35 Dainuoju Lietuvą
05:30 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)
Poryt - 06-22
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Stop juosta
06:55 Mokslo ekspresas
07:10 Veranda
07:35 Vasara prie piliakalnio
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Daiktų istorijos
12:50 Arbata
13:45 Mokslo sriuba
14:10 Knygų žiurkės
14:35 Širdyje lietuvis
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Gyvenk kaip galima švariau
19:30 Stilius
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dainuoju Lietuvą
22:55 Virgilijus Alekna
00:00 Gamtininko užrašai
00:25 Mano geriausias draugas
00:55 Kęstutis Vaiginis Quartet
01:40 Širdyje lietuvis
02:35 Teisingumo keliu
03:25 Duokim garo! Tautinės kultūros tradicijas skatinanti muzikinė programa
04:30 Lina Kačiušytė
05:30 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)
Se - 06-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Arbata
07:00 Nepaprasti žmonės
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Močiute, išmokyk
08:30 Gyventi kaime gera
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias draugas
12:00 Muzikos talentų lyga 2023
12:50 Toliau nuo miesto. Lietuvos miestų ir miestelių bei juose įsikūrusių žmonių istorijos.
13:15 Mokslo ekspresas
13:30 Vasara prie piliakalnio
14:25 Auksinis protas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Teisingumo keliu
16:45 Duokim garo! Tautinės kultūros tradicijas skatinanti muzikinė programa
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Lietuvos plaukimui – šimtas metų
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:00 „Duokim garo!" Joninės Nidoje