| LRT LITUANICA

05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Beatos virtuvė
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias draugas
12:00 Muzikos talentų lyga 2022
12:50 Atspindžiai
13:15 Smegenų paslaptys
13:25 Stambiu planu
14:20 Teatralizuota misterija „Sūduvių pėdsakais"
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Liudas Mikalauskas
18:00 Keliai
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Auksinis protas
22:15 Mano pasas meluoja
22:40 Pradėk nuo savęs
23:20 Smegenų paslaptys
23:30 Išpažinimai
23:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
01:55 Širdyje lietuvis
02:45 Kas ir kodėl ? TV žaidimas
03:15 Daiktų istorijos
04:05 LRT forumas
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 SportasOrai(kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau