Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-23
06:30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/1-2. Dokumentika. Airija. 2020.
07:30 Grilio skanėstai
08:00 „Centrinė ligoninė“ 1/31. Melodrama. Ukraina. 2016..
09:00 „Reali mistika“ 1/55. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10:00 „Karpatų reindžeris“ 1/17. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
11:00 „Aleksandra“ 1/11. Melodrama. Ukraina. 2013.
12:00 Sveikatos kodas
12:40 Sveikatos kodas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/47. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
15:00 „Prokuroro ėjimas“ 1/2. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Neatrasta Rusija“ 1/14. Dokumentika. 2018. JAV.
17:00 „Centrinė ligoninė“ 1/32. Melodrama. Ukraina. 2016.
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Grilio skanėstai
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 2/35. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
20:00 Reporteris
20:18 Orai
20:20 „Reali mistika“ 1/56. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
21:25 „Aleksandra“ 1/12. Melodrama. Ukraina. 2013.
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Neatrasta Rusija“ 1/12. Dokumentika. 2018. JAV.
23:30 „Centrinė ligoninė“ 1/32. Melodrama. Ukraina. 2016..
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/48. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
01:30 „Prokuroro ėjimas“ 1/3. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02:30 Kelionės tikslas
03:00 „Aleksandra“ 1/13. Melodrama. Ukraina. 2014.
03:40 „Neatrasta Rusija“ 1/82. Dokumentika. 2018. JAV.
04:00 Kelionės tikslas
04:50 „Karpatų reindžeris“ 1/18. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
05:29 Programa
05:30 Nauja diena
Rytoj - 07-24
06:30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/3-4. Dokumentika. Airija. 2020.
07:30 Vyrų šešėlyje
08:00 „Centrinė ligoninė“ 1/32. Melodrama. Ukraina. 2016..
09:00 „Reali mistika“ 1/56. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10:00 „Karpatų reindžeris“ 1/18. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
11:00 „Aleksandra“ 1/12. Melodrama. Ukraina. 2013.
12:00 Krepšinio pasaulyje
12:30 Klausimėlis
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/48. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
15:00 „Prokuroro ėjimas“ 1/3. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Neatrasta Rusija“ 1/15. Dokumentika. 2018. JAV.
17:00   „Centrinė ligoninė“ 1/33. Melodrama. Ukraina. 2016..
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Kelionės tikslas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 2/36. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
20:00 Reporteris
20:18 Orai
20:20 „Reali mistika“ 1/57. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
21:25 „Aleksandra“ 1/13. Melodrama. Ukraina. 2014.
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Pokalbiai prie jūros
23:30 „Centrinė ligoninė“ 1/33. Melodrama. Ukraina. 2016..
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/49. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
01:30 „Prokuroro ėjimas“ 1/4. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02:30 Būsto anatomija
03:00 „Aleksandra“ 1/14. Melodrama. Ukraina. 2014.
03:40 „Neatrasta Rusija“ 1/83. Dokumentika. 2018. JAV.
04:00 Būsto anatomija
04:25 „Azija 360°“ 1/16. Dokumentika. 2019. JAV
04:50 „Karpatų reindžeris“ 1/19. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
05:29 Programa
05:30 Nauja diena
Poryt - 07-25
06:30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/5-6. Dokumentika. Airija. 2020.
07:30 Klausimėlis
08:00 „Centrinė ligoninė“ 1/33. Melodrama. Ukraina. 2016..
09:00 „Reali mistika“ 1/57. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10:00 „Karpatų reindžeris“ 1/19. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
11:00 „Aleksandra“ 1/13. Melodrama. Ukraina. 2014.
12:00 Vantos lapas
12:30 Klausimėlis
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/49. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
15:00 „Prokuroro ėjimas“ 1/4. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 „Neatrasta Rusija“ 1/16. Dokumentika. 2018. JAV.
17:00 „Centrinė ligoninė“ 1/34. Melodrama. Ukraina. 2016..
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Būsto anatomija
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 2/37. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
20:00 Reporteris
20:18 Orai
20:20 „Reali mistika“ 1/58. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
21:25 „Aleksandra“ 1/14. Melodrama. Ukraina. 2014.
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 „Neatrasta Rusija“ 1/13. Dokumentika. 2018. JAV.
23:30 „Centrinė ligoninė“ 1/34. Melodrama. Ukraina. 2016..
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/50. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
01:30 „Prokuroro ėjimas“ 1/5. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02:30 Klausimėlis
03:00 „Aleksandra“ 1/15. Melodrama. Ukraina. 2014.
03:40 „Neatrasta Rusija“ 1/84. Dokumentika. 2018. JAV.
04:00 Klausimėlis
04:25 Pokalbiai prie jūros
04:50 „Karpatų reindžeris“ 1/20. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
05:29 Programa
05:30 „Neatrasta Rusija“ 1/74. Dokumentika. 2018. JAV.
Pn - 07-26
06:30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/7-8. Dokumentika. Airija. 2020.
07:30 Kaimo akademija
08:00 „Centrinė ligoninė“ 1/34. Melodrama. Ukraina. 2016..
09:00 „Reali mistika“ 1/58. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10:00 „Karpatų reindžeris“ 1/20. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
11:00 „Aleksandra“ 1/14. Melodrama. Ukraina. 2014.
12:00 „Mūsų gyvūnai“ 1/3.
12:30 Kelionės tikslas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 4/50. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
15:00 „Prokuroro ėjimas“ 1/5. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
16:28 Orai
16:30 Pokalbiai prie jūros
17:00 „Centrinė ligoninė“ 1/35. Melodrama. Ukraina. 2016..
18:00 Reporteris
18:20 Sportas
18:28 Orai
18:30 Klausimėlis
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 2/38. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
20:00 Reporteris
20:18 Orai
20:20 „Reali mistika“ 1/59. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
21:25 „Aleksandra“ 1/15. Melodrama. Ukraina. 2014.
22:30 Reporteris
22:50 Sportas
22:58 Orai
23:00 Būsto anatomija
23:30 „Centrinė ligoninė“ 1/35. Melodrama. Ukraina. 2016..
00:00 „Karpatų reindžeris“ 1/22. Nuotykių serialias. Ukraina. 2020.
01:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/25. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/26. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis serialas. Ukraina. 2017.
02:50 „Siaubingosios gamtos stichijos“ 1/3. Dokumentika. Kanada. 2019.
03:35 Vyrų šešėlyje
04:00 Partizanų keliais
04:20 Grilio skanėstai
04:45 „Zoologijos sodas“ 1/3. Pramoginis, dokumentinis TV šou. Airija.
05:10 Pokalbiai prie jūros
05:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.