INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-28
06:00 Žinios
07:00 Info diena (k)
08:00 Susipažinimas su Britanija (k) (Discovering Britain)
09:00 "Mirtini Australijos siaubūnai" (3) (k) (Australia's Deadly Monsters)
10:00 Labas vakaras, Lietuva (k)
12:00 "Kas žudikas?" (47) (k) (Who's the Killer?)
N-7. 2016 m. Kriminalinė publicistika. Prancūzija.
13:10 Vidurdienio žinios
14:30 Nuo... Iki... (k)
15:30 KK2 (k)
16:00 Babuinai. Laukinė šeimynėlė (Baboons: A Really Wild Family)
17:00 Info diena
17:30 Info diena
18:30 "Kas žudikas?" (48) (Who's the Killer?)
19:30 Info diena (k)
20:00 Info diena (k)
21:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (1) (Living with Hitler)
22:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Karolina Liukaitytė, Mantas Bružas, Eglė Šantaraitė ir Ričardas Šimkus
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba
00:30 Info diena (k)
01:00 Info diena (k)
02:00 Info diena (k)
02:30 Info diena (k)
03:30 Info diena (k)
04:00 Info diena (k)
05:00 Info diena (k)
05:30 Info diena (k)
Rytoj - 05-29
06:00 Žinios
07:00 Info diena (k)
08:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (1) (k) (Living with Hitler)
09:00 Babuinai. Laukinė šeimynėlė (k) (Baboons: A Really Wild Family)
10:00 Labas vakaras, Lietuva (k)
12:00 "Kas žudikas?" (48) (k) (Who's the Killer?)
13:10 Vidurdienio žinios
14:30 Bus visko (k)
15:30 KK2 (k)
16:00 Laukinės bitės (Bee Wild!)
17:00 Info diena
17:30 Info diena
18:30 "Kas žudikas?" (49) (Who's the Killer?)
19:30 Info diena (k)
20:00 Info diena (k)
21:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (2) (Living with Hitler)
22:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Karolina Liukaitytė, Mantas Bružas, Eglė Šantaraitė ir Ričardas Šimkus
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba
00:30 Info diena (k)
01:00 Info diena (k)
02:00 Info diena (k)
02:30 Info diena (k)
03:30 Info diena (k)
04:00 Info diena (k)
05:00 Info diena (k)
05:30 Info diena (k)
Poryt - 05-30
06:00 Žinios
07:00 Info diena (k)
08:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (2) (k) (Living with Hitler)
09:00 Laukinės bitės (k) (Bee Wild!)
10:00 Labas vakaras, Lietuva (k)
12:00 "Kas žudikas?" (49) (k) (Who's the Killer?)
13:10 Vidurdienio žinios
14:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou (k)
15:30 KK2 (k)
16:00 Laukinis Berlynas (Berlin Gone Wild)
17:00 Info diena
17:30 Info diena
18:30 "Kas žudikas?" (1) (Who's the Killer? III)
19:30 Info diena (k)
20:00 Info diena (k)
21:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (3) (Living with Hitler)
22:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Karolina Liukaitytė, Mantas Bružas, Eglė Šantaraitė ir Ričardas Šimkus
00:00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba
00:30 Info diena (k)
02:00 Info diena (k)
03:30 Info diena (k)
04:50 Info diena (k)
Pn - 05-31
06:00 Žinios
07:00 Info diena (k)
08:00 "Gyvenimas su Hitleriu" (3) (k) (Living with Hitler)
09:00 Laukinis Berlynas (k) (Berlin Gone Wild)
10:00 Labas vakaras, Lietuva (k)
12:00 "Kas žudikas?" (1) (k) (Who's the Killer? III)
13:10 Vidurdienio žinios
14:30 Bučiuoju. Rūta (k)
15:30 KK2 (k)
16:00 "Didysis vandenynas" (1) (Big Pacific)
17:00 Info diena
18:30 "Kas žudikas?" (2) (Who's the Killer? III)
19:30 Info diena (k)
21:00 Durys į Ukrainą
22:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Karolina Liukaitytė, Mantas Bružas, Eglė Šantaraitė ir Ričardas Šimkus
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų kalba
00:30 Miško atspalviai (k)
01:00 Gyvūnų pasaulis (k)
01:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou (k)
02:20 VIDO VIDeO. N-7. Pokalbių ir eksperimentų šou. Vedėjas Vidas Bareikis
03:10 VIDO VIDeO. N-7. Pokalbių ir eksperimentų šou. Vedėjas Vidas Bareikis
04:00 Autopilotas
04:30 Tauro ragas (k)
05:00 Miško atspalviai (k)
05:30 Apie žūklę. Laida žvejams. Vedėjas Algirdas Vilius